<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

金誉平台

 • F?rb?ttra kundn?jdhet med b?ttre koll p? era processer

  Effektivisera administrativa processer och se till att inget ramlar mellan stolarna - med Barium kan ni s?tta kunden i f?rsta rummet
  Boka demo

  Smart och verksamhetsv?nlig

  Anv?nd Bariums plattform f?r att komplettera era befintliga aff?rssystem, ers?tt legacy-produkter och digitalisera processer i samma tempo som verksamheten ?nskar. L?t inte IT-budgeten eller kr?ngliga system s?tta k?ppar i hjulet f?r er digitala agenda.
  ?ka produktivitet och minska administration
  Automatisera repetitiva arbetsuppgifter samtidigt som ni digitaliserar processer d?r regelefterlevnad, effektivitet och sp?rbarhet blir viktigt.
  L?gg tid p? kundens ?nskem?l
  Med smarta funktioner f?r att underl?tta vardagens arbetsuppgifter s? frig?rs tid som kan l?ggas p? b?ttre kundm?te och kundtillfredsst?llelse.
  B?ttre ?verblick och kontroll
  Skapa rapporter, f? p?minnelser och ta del av fullst?ndig processefterlevnad med hj?lp av v?ra smarta applikationer.
  Komplettera befintliga system
  Bariums plattform kompletterar era befintliga fastighetssystem s? att ni kan genomf?ra f?rb?ttringsarbete och digitalisering av processer oavsett ert legacy. Ni kan samtidigt konsolidera antalet system.

  Plattform f?r att komplettera och f?rnya fastighetssystem

  M?nga bostads- och fastighetsbolag har hamnat i en f?r?ldrad systempark, delvis driven av tidigare leverant?rer och inl?sningseffekter d?r en ovilja till integration med andra system har satt k?ppar i hjulen f?r fastighetsbolag som vill digitalisera sig. Med Barium blir det m?jligt att l?gga ett lager ovanp? sitt fastighetssystem, s? att det g?r att digitalisera enstaka eller flertalet verksamhetsprocesser p? mycket kort tid. Med hj?lp av smarta funktioner ?r det m?jligt att skapa skr?ddarsydda applikationer utan l?nga konsultprojekt. ?r ni redo att b?rja effektivisera era processer och leverera ett b?ttre kundv?rde redan idag?

  Exempel p? till?mpningsomr?den

  Digitalisera ink?psprocessen

  F?rb?ttrad kostnadskontroll och styrning genom att digitalisera och standardisera ink?psprocessen. Processefterlevnad, automatisering och f?rb?ttrad sp?rbarhet med uppf?ljning.

  Hantering av hyres?renden

  Skapa smarta e-tj?nster och ett anv?ndarv?nligt handl?ggningsst?d f?r att sk?ta diverse hyres?renden som kan komma in via hemsida eller kundtj?nst. Bygg upp en kunskapsbank f?r att snabbt svara upp mot ?terkommande fr?gor.

  Avvikelsehantering och f?rb?ttringsf?rslag

  Ifall ni saknar bra avvikelsehantering i ert fastighetssystem s? ?r det l?tt att s?tta upp fl?den f?r avvikelser, f?rb?ttringsf?rslag, tillbud och incidenter i Barium.

  Inkasso och betalnings?renden

  Om ni anv?nder externa inkassotj?nster s? g?r det enkelt att s?tta upp fl?den d?r era handl?ggare kan samverka med de externa - s? att ni har en gemensam kundbild. Med hj?lp av integration mot fastighets- & ekonomisystem s? kan fl?det starta ig?ng med automatik.

  Hantering av andrahandsuthyrning, direktbyte och upps?gning

  Om er prim?ra verksamhet ?r bostadsuthyrning s? ?r det smidigt att kunna digitalisera och effektivisera det manuella arbetet med att hantera dessa former av hyres?renden.

  Fel och Serviceanm?lan

  Enkel och smidig hantering av fel- och serviceanm?lan. Anv?nd Bariums felanm?lningsprocess om ni vill skapa en enkel e-tj?nst ihop med handl?ggningsgr?nssnitt och mobilst?d.

  V?ra kunders ber?ttelser

  Barium f?renklar hyresadministrationen f?r bostadsbolaget Willhem

  Enklare och smidigare hantering av betalningsa?renden och en kvalitetssa?krad och standardiserad process da?r alla typer av hyresa?renden hanteras pa? ett likartat sa?tt. Det a?r resultatet na?r Barium pa? va?ldigt kort tid inf?rde en gemensam process fo?r hantering av hyresa?renden fo?r bostadsbolaget Willhem. Dessutom har det externa inkassobolaget integrerats i processen och da?rmed i Willhems system.

  Willhem

  Antal l?genheter: 25 000

  Omr?den: 13

  Anst?llda: 200

  Transparens

  Minskad administration

  S?kra ?verl?mningar

  Fastighetsa?garna lanserade en ny webbtja?nst fo?r sina medlemmar
  - Fastighetsa?garna Dokument

  – Nu kan vi ge va?ra medlemmar ba?ttre service. De fa?r ba?ttre o?verblick och kontroll samt sparar mycket tid. Webbtja?nsten effektiviserar deras arbete, a?r enkel att anva?nda och dessutom a?r sa?kerheten betydligt ba?ttre. Det a?r va?ldigt stor skillnad ja?mfo?rt med va?r tidigare tja?nst, sa?ger Sofie Roy-Norelid, chef inom affa?rsutveckling och administration pa? Fastighetsa?garna Sverige AB.

  Fastighets?garna

  100 digitala blanketter

  5000 slutanv?ndare

  12 integrerade fastighetssystem

  500 kunder anslutna

  Boka demo

  Vill ni se hur vi kan digitalisera fastighets- och bostadsbolag? Fyll i formul?ret eller ring oss direkt s? ber?ttar vi mer.

 • 大发888下载网站

  千亿体育网站

  letou

  贝斯特官方网站

  彩票首页欢迎你

  三星福彩app

  万福彩票网址

  皇冠投注比分

  澳门葡京赌场官方网站