<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

金誉平台

 • ?KA HASTIGHETEN I DEN DIGITALA REVOLUTIONEN

  En plattform f?r att digitalisera administrativa processer och ?ka effekten av befintliga investeringar i aff?rssystem och applikationer f?r tillverkande industri

   

  Boka demo

  BEHOVET AV NYA PLATTFORMAR OCH ARBETSS?TT

  Hastighet ?r allt, och det s?gs att teknik inte kan starta en transformation - men den kan accelerera densamma. Tillverkande industri st?r inf?r en utmaning likt m?nga industrier, d?r ?kad konkurrens, innovation och nya akt?rer s?tter ny press. Ut?ver detta s? finns oftast ett stort legacy av aff?rssystem och verksamhetssystem som s?tter k?ppar i hjulet. Med Barium f?r ni en plattform som kan komplettera ert ERP f?r att genomf?ra f?r?ndringar fr?n f?rsta dagen.

   

  ?KAD INNOVATION OCH PRODUKTUTVECKLINGSTAKT

  Ta fram nya produkter till marknaden snabbare f?r att utvidga f?rs?ljningsf?nster och minska risken f?r prispress och tappade marknadsandelar.

  GENOMF?R
  F?R?NDRINGAR SNABBARE

  Hantera ert legacy genom att modernisera och konsolidera era IT-system med en plattform som till?ter f?r?ndring.

  F?B?TTRA TRANSPARENS
  OCH KONTROLL

  Skapa en st?rre transparens inom organisationen och synligg?r f?rb?ttringsomr?den inom ledtid, leverensprecision och kvalitet.

  KOMPLETTERA
  ERA AFF?RSSYSTEM

  L?t inte ert aff?rssystem s?tta begr?nsningar f?r takten ni driver f?r?ndring. Utg? ifr?n verksamhetens processer och skapa verksamhetsst?d som anv?ndarna ?lskar.

  L?S OM V?RA KUNDER

  Kvalitetss?krad Supply Chain-process f?r livsviktig utrustning fr?n Getinge
  F?retag Getinge Sterilization
  Anst?llda ca 300
  Oms?ttning: ca 650 mn SEK
  Bransch: Tillverkande industri/h?lsa
  Autoliv f?rb?ttrar processen kring leverant?rsers?ttningar
  F?retag Autoliv ?r en global industrikoncern som ?r v?rldsledande inom teknik f?r att g?ra fordonstrafiken s?krare. Autoliv anv?nder Barium Live f?r att hantera leverant?rsers?ttningar f?r skador, f?rseningar eller brister som uppst?r f?r material som skall anv?ndas i produktionen.
  Anst?llda Med sina 65 000 anst?llda ?r leverant?rsers?ttningar en kritisk process och innan implementationen av Barium Live s? fick man knappt ers?ttning f?r h?lften av de uppkomna kvalitetsbristerna som hade p?verkan p? produktion.
  Oms?ttning: Autoliv oms?tter ca. 80 miljarder SEK och f?r att beh?lla sin position p? marknaden ?r det viktigt att kunna anpassa sig efter hur verksamheten arbetar - och det snabbt. Processen f?r ers?ttnings?renden tog enbart 4 veckor att f?rdigst?lla.
  Bransch: Som ett industri och tillverkande f?retag ?r ledtider av allra st?rsta vikt. Med Barium Live har Autoliv kunnat reducera sina ledtider p? dessa ?renden med 57% och har n?tt n?stan 100% ers?ttningsniv?.

  Till?mpningsomr?den

  Onboarding och offboarding
  Introduktion och onboarding eller avslutning av nya anst?llda, konsulter, eller kunder och leverant?rer.Fler applikationer
  Order till leverans

  Hantera er order-till-leveransprocess. Identifiera flaskhalsar, s?kerst?ll s? allt g?r enligt tidsplanen och skapa f?rm?gan att p? ett tydligt s?tt se var i processen ni befinner er vid varje delmoment.

  Fler applikationer
  Innovation & utveckling
  Kartl?gg tydligt hur processen ska g? till vid framtagande och lansering av nya produkter och tj?nster f?r att fr?mja agila och innovativa arbetss?tt. Vilka ?r inblandade och vem tar ?gandeskap f?r vad?Fler applikationer
  Produktutveckling
  I dagens konkurrensutsatta marknad har ni inte tid att arbeta i gamla och trubbiga system f?r att sk?ta er produktutveckling. Verksamheten beh?ver r?tt verktyg f?r att driva organisationen fram?t. Om inte r?tt f?ruts?ttningar finns sker arbetet ofta utanf?r befintliga system och personberoendet ?kar medan produktiviteten och f?r?ndringstakten blir lidande. Fler applikationer
  Investering

  Interna investeringar sker ofta i form av ink?p. Inom tillverkande industrier handlar det ofta om stora investeringar och det kr?vs n?gon form av investerings request - det ska uppr?ttas business case, attesteras p? r?tt niv? och r?knas p? b?de ROI och avskrivningar. S?kerst?ll s? att r?tt person, f?r r?tt information, vid r?tt tidpunkt. 

  Fler applikationer
  Onboarding och offboarding
  Order till leverans
  Innovation & utveckling
  Produktutveckling
  Investering
  Onboarding och offboarding
  Introduktion och onboarding eller avslutning av nya anst?llda, konsulter, eller kunder och leverant?rer.Fler applikationer
  Order till leverans

  Hantera er order-till-leveransprocess. Identifiera flaskhalsar, s?kerst?ll s? allt g?r enligt tidsplanen och skapa f?rm?gan att p? ett tydligt s?tt se var i processen ni befinner er vid varje delmoment.

  Fler applikationer
  Innovation & utveckling
  Kartl?gg tydligt hur processen ska g? till vid framtagande och lansering av nya produkter och tj?nster f?r att fr?mja agila och innovativa arbetss?tt. Vilka ?r inblandade och vem tar ?gandeskap f?r vad?Fler applikationer
  Produktutveckling
  I dagens konkurrensutsatta marknad har ni inte tid att arbeta i gamla och trubbiga system f?r att sk?ta er produktutveckling. Verksamheten beh?ver r?tt verktyg f?r att driva organisationen fram?t. Om inte r?tt f?ruts?ttningar finns sker arbetet ofta utanf?r befintliga system och personberoendet ?kar medan produktiviteten och f?r?ndringstakten blir lidande. Fler applikationer
  Investering

  Interna investeringar sker ofta i form av ink?p. Inom tillverkande industrier handlar det ofta om stora investeringar och det kr?vs n?gon form av investerings request - det ska uppr?ttas business case, attesteras p? r?tt niv? och r?knas p? b?de ROI och avskrivningar. S?kerst?ll s? att r?tt person, f?r r?tt information, vid r?tt tidpunkt. 

  Fler applikationer

  DIGITALA PROCESSER INOM TILLVERKANDE INDUSTRI

  Nya och ?kade f?rv?ntningar hos kunder st?ller krav p? tillverkningsindustrin att hitta nya och smartare s?tt att arbeta – och som allra helst g?r att inf?ra snabbt och i mindre steg f?r att minska aff?rsrisk. Genom digitalisering av administrativa processer s? g?r det erh?lla kraftiga f?rb?ttringar p? sista raden genom satsningar inom produktutveckling, innovation, varuf?rs?rjning, kvalitet, HR, finans och ink?p f?r att n?mna n?gra.

  “N?got jag ?r tacksam f?r varje dag ?r den enkla uppf?ljningen som vi har i Barium. Det underl?ttar verkligen mitt arbete och skapar en sinnesro.”

  Vicki Tomas, H?llbarhet och Juridik
  Apoteket AB

  KUNSKAPSBIBLIOTEK

  Produktblad 2019
  Den mest moderna och intuitiva Low Code plattformen p? marknaden. Bygg kraftfulla applikationer som automatiserar era af [...] L?s mer
  Kundcase VGR
  VGR IT frig?r tid och sparar miljontals kronor ?t verksamheten med hj?lp av digitalisering. L?s mer
  Vasakronan anv?nder Low Code som en strategisk plattform f?r att driva innovation
  Vasakronan anv?nder Barium Live som en strategisk plattform d?r de utvecklat applikationer f?r att effektivisera sina ve [...] L?s mer
  White Paper f?r IT-Chefen som vill m?ta verksamhetens krav | Barium
  Det talas om brist p? IT-kompetens, l?nga IT-projekt, s?kerhetsluckor och shadow IT. Men vad ?r egentligen rotorsaker ti [...] L?s mer

  Vill du se exempel fr?n just din bransch?

  Fyll i formul?ret s? h?r vi av oss inom kort

 • 信誉彩票平台网站

  拉菲娱乐注册网址

  钱柜777官方网站

  凯发娱乐k81111

  红树林的彩的登陆

  cq9电子

  霁齐彩票注册

  中国福彩官方app安卓版

  ku酷游|体育|app